Dydaktyka

DR INŻ. MATEUSZ FLIS elektrotechnika korepetycje fizyka
Rozprawę doktorską obronił z wyróżnieniem na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej w 2018 r. Następnie podjął zatrudnienie na stanowisku wykładowcy w Zakładzie Elektrotechniki Okrętowej na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte AMW w Gdyni, gdzie kontynuuje prace naukowe oraz prowadzi zajęcia dydaktyczne. W obszarze działalności naukowo-dydaktycznej zajmuje się nauczaniem przedmiotów ścisłych, a także wykonuje ekspertyzy analityczne w dziedzinie fizyki pola elektromagnetycznego, termicznego i przepływowego. Obecnie studiuje zarządzanie na Uniwersytecie Gdańskim.
flis korepetycje elektrotechnika fizyka
Indywidualna praktyka naukowo-dydaktyczna dra Flisa otrzymała nazwę postaci:
BIRD dr inż. Mateusz Flis

Działalność BIRD dr inż. Mateusz Flis kształtowana jest dwutorowo:
1) BIRD Dydaktyka – działalność dydaktyczna,
2) BIRD Badania – działalność innowacyjna badawczo-rozwojowa.

Przedsięwzięcie dra inż. Mateusza Flisa stanowi powiązanie środowiska przemysłowego z ujęciem klasycznej wiedzy o charakterze akademickim.
flis korepetycje elektrotechnika fizyka
Cele strategiczne projektu:
1. Badania Naukowe realizowane w ramach naukowej pracy zawodowej,
2. Innowacje Wdrożeniowe mające mieć miejsce po zaadaptowaniu wyników badań do wymagań rynku,
3. Rozwój naukowo-dydaktyczny autora niniejszej witryny internetowej,
4. Dydaktyka na najwyższym poziomie realizowana przez dra inż. Mateusza Flisa.

Akronim BIRD (ang. ptak) odpowiada zatem w sposób doskonały założeniom, celom, wizji i wartościom powołanej do życia działalności dra inż. Mateusza Flisa:
BBadania, IInnowacje, RRozwój, DDydaktyka.

BIRD Misja
Mierz wysoko, wznieś się wyżej, zdobądź nieosiągalne!

M. Flis

flis korepetycje elektrotechnika fizyka
Zapraszam do kontaktu telefonicznego oraz mailowego. Będzie to doskonała sposobność do indywidualnego omówienia ewentualnie powstałych wątpliwości.

Z życzeniami udanego dnia
dr inż. Mateusz Flis
specjalista elektrotechniki 3372/4595

2 odpowiedzi do “Dydaktyka”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *