Departament Badań – Bieżący kierunek prac

Działalność naukowa
Publikacje

Mateusz Flis, Energy efficiency analysis of railway turnout heatingsystem with a melting snow model heated by classicand contactless heating method, Tekst publikacji. bird flis publikacje artykuły

Mateusz Flis, Autoreferat rozprawy doktorskiej, Tekst publikacji.

Mateusz Flis, Zastosowanie metody elementów skończonych w procesie topnienia medium , Tekst publikacji.

Mateusz Flis, Mirosław Wołoszyn, Energy Efficiency Analysis of Railway Turnout Heating With a Simplified Snow Model Using Classical and Contactless Heating Method, Tekst publikacji.

Mirosław Wołoszyn, Kazimierz Jakubiuk, Mateusz Flis, Analysis of the influence of ferromagnetic contaminations in plastics on the measurements of disturbances of a magnetic field of the Earth, Tekst publikacji.

Mirosław Wołoszyn, Kazimierz Jakubiuk, Mateusz Flis, Analysis of resistive and inductive heating of railway turnouts , Tekst publikacji.

Mateusz Flis, Analiza porównawcza 2D i 3D klasycznego i bezstykowego elektrycznego ogrzewania rozjazdów kolejowych, Tekst publikacji.

Mirosław Wołoszyn, Kazimierz Jakubiuk, Mateusz Flis, Analysis of distribution of current density and temperature in busbars, Tekst publikacji.

Mirosław Wołoszyn, Kazimierz Jakubiuk, Mateusz Flis, Analysis of resistive and inductive heating of railway turnouts, Tekst publikacji.

Mirosław Wołoszyn, Kazimierz Jakubiuk, Mateusz Flis, ANALIZA WPŁYWU WTRĄCEŃ FERROMAGNETYCZNYCH W TWORZYWACH SZTUCZNYCH NA ZABURZENIE POMIARU POLA MAGNETYCZNEGO, Tekst publikacji.

Mateusz Flis, METODY OGRZEWANIA ROZJAZDÓW KOLEJOWYCH, Tekst publikacji.

Mirosław Wołoszyn, Kazimierz Jakubiuk, Mateusz Flis, Analiza rozkładu pola magnetycznego w kadłubie okrętu z cewkami układu demagnetyzacyjnego, Tekst publikacji.

Kazimierz Jakubiuk, Paweł Zimny, Mirosław Wołoszyn, Mateusz Flis, MODELOWANIE UKŁADÓW OGRZEWANIA ROZJADÓW KOLEJOWYCH, Tekst publikacji. bird flis publikacje artykuły

Działalność naukowa
Portale bazo-danowe

Google
Scholar Google

Most Wiedzy
Profil Most Wiedzy

Profil Research Gate
Profil Research Gate

WOS
Profil WebOfKnowledge

Scopus
Profil Scopus


Profil Publons

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *