Kwalifikacja dorobku naukowego

METODA POMIAROWA

Indeks Hirscha (h-index)
miernik określający znaczenie naukowe prac badawczych danego autora, charakteryzuje całość jego dorobku.

doktor flis hirsch nauka
DR INŻ. MATEUSZ FLIS h-index (wartość aktualna)

Indeks Hirscha dra inż. Mateusza Flisa
źródło: Google Scholar Citations, 10.08.2019 r.