Działalność naukowo-dydaktyczna

dr inż. Mateusz Flis
pracuje w przemyśle elektroenergetycznym, prowadzi działalność dydaktyczną z zakresu przedmiotów ścisłych, wykonuje ekspertyzy analityczne w dziedzinie fizyki pola elektromagnetycznego, termicznego i przepływowego. Jest absolwentem PG, pracownikiem naukowym na stanowisku wykładowcy AMW Gdynia. Obecnie jest studentem zarządzania na UG.

Działalność naukowo-dydaktyczna otrzymuje nazwę postaci:
BIRD dr inż. Mateusz Flis

Akronim BIRD (ang. ptak) odpowiada celom działalności dra inż. Mateusza Flisa:
BBadania, IInnowacje, RRozwój, DDydaktyka.

Cele strategiczne projektu:
1. Badania Naukowe realizowane w ramach naukowej pracy zawodowej,
2. Innowacje Wdrożeniowe mające mieć miejsce po zaadaptowaniu wyników badań do wymagań rynku,
3. Rozwój naukowo-dydaktyczny autora niniejszej witryny internetowej,
4. Dydaktyka na najwyższym poziomie realizowana przez dra inż. Mateusza Flisa.

BIRD
Mierz wysoko, lataj wysoko, osiągaj niewyobrażalne cele! (M. Flis)


Przedsięwzięcie BIRD dr inż. Mateusz Flis stanowi prężne powiązanie środowiska przemysłowego z ujęciem klasycznej wiedzy o charakterze akademickim. BIRD dr inż. Mateusz Flis działa na terenie Trójmiasta (w kolejności: Gdańsk, Gdynia, Sopot) oraz na Kaszubach (w kolejności: Kartuzy, Wejherowo, Kościerzyna).

BIRD dr inż. Mateusz Flis świadczy indywidualną działalność:
1) BIRD Dydaktyka – działalność dydaktyczna,
2) BIRD Badania – działalność innowacyjna badawczo-rozwojowa.

Zapraszam do kontaktu telefonicznego oraz mailowego. Będzie to doskonała sposobność do indywidualnego omówienia ewentualnie powstałych wątpliwości.

https://www.drflis.pl/.

Z życzeniami udanego dnia
dr inż. Mateusz Flis
specjalista elektrotechniki 3372/4595

BIRD dr inż. Mateusz Flis stanowi działalność nierejestrową i jest opodatkowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.