Oferta BIRD Dydaktyka

Dr inż. Mateusz Flis w swojej praktyce dydaktycznej rozmawia z Uczniem i stymuluje go do samodzielnego myślenia nad rozpatrywanym zagadnieniem. Podejmuje się współpracy w czterech obszarach nauki: elektrotechnika, fizyka, matematyka, chemia.

Warsztat pracy dra inż. M. Flisa opiera się na zasadach: metodologii i hierarchizacji materiału dydaktycznego. Wskazuje Uczniowi ewentualne braki posiadanych umiejętności i nakierowuje na możliwe drogi ich uzupełnienia.

BIRD dr inż. Mateusz Flis program tematyczny dostosowuje do potrzeb Klienta, jednak dba o wykonanie pracy zgodnie ze wskazaniami i zaleceniami wiodących ośrodków pedagogicznych. Zaleca Klientom, aby rozważyli możliwość działania w blokach tematycznych, w których wyodrębnione jest miejsce na:
1) retrospekcję poznanych wiadomości,
2) wprowadzenie w nową tematykę i koncentrację na zrozumieniu rozwiązywania problemów zadaniowych, gdzie kładziony jest nacisk na jak najwyższy stopień indywidualnej pracy Ucznia,
3) omówienie proponowanej do samodzielnego zapoznania się teoretycznej partii materiału oraz wskazanie odpowiednich przykładów ćwiczeniowych.


Oferta dydaktyczna

Elektrotechnika – 120 zł / 50 min
Fizyka – 100 zł / 50 min
Matematyka – 80 zł / 50 min
Chemia – 80 zł / 50 min

Promocyjna oferta dydaktyczna (lipiec – sierpień)

Ogłoszenia BUKI
Ogłoszenia Trójmiasto
Ogłoszenia korepetycje.net
Ogłoszenia Korepetycje24
Ogłoszenia OLX
Ogłoszenia e-korepetycje
Ogłoszenia korepetycje.net
Ogłoszenia Usluger
Ogłoszenia Baza Firm
Ogłoszenia Firmy.net

Kanał YouTube
Profil Facebook
Twój Profesor

BIRD dr inż. Mateusz Flis stanowi działalność nierejestrową i jest opodatkowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.