Oferta BIRDy Dydaktyka

BIRDy Dydaktyka rozszerza podstawową działalność BIRD dr inż. Mateusz Flis.

BIRDy w tłumaczeniu na język polski oznacza ‚ptaszek, ptaszyna, ptasiek‚. Występujące w powyższej nazwie ‚y’ zostało zapożyczone z języka angielskiego – pochodzi od słowa young, czyli ‚młody‚.

BIRDy skierowane jest do uczniów do 16 roku życia. Zakres działalności BIRDy obejmuje tematykę: matematyka i chemia.

Oferta BIRDy
Matematyka – 60 zł / 50 min,
Chemia – 60 zł / 50 min.