Działalność naukowa

Dr inż. Mateusz Flis równolegle prowadzi działalność rozwojowo-badawczą. Początkowo w ramach pracy na Politechnice Gdańskiej, a obecnie na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, a także na Uniwersytecie Gdańskim.

BIRD dr inż. Mateusz Flis równolegle prowadzi działalność badawczo-rozwojową. W jej ramach podejmowane są badania inżynierskie w dyscyplinie naukowej elektrotechnika ze specjalizacją w analizach pól elektromagnetycznych i pól temperatury. Metodologia pracy osadzona w oparciu o obliczenia z wykorzystaniem najwyższej klasy narzędzi modelowania numerycznego.

Zapraszam do zapoznania się z podsekcjami:
1. Bieżący kierunek prac badawczych,
2. Kwalifikacja dorobku naukowego,
3. Naukowe portale bazo-danowe.