BIRD – aktualny akronim przedsięwzięcia

BIRD (ang. ptak) – akronim odpowiada celom i działalności projektu dra inż. Mateusza Flisa:
BBadania, IInnowacje, RRozwój, DDydaktyka.

Mierz wysoko i lataj wysoko!

Dotychczasowa nazwa projektu (EDDIF) ulega zniesieniu na rzecz nazwy własnej BIRD.

Pełna nazwa przedsięwzięcia otrzymuje postać:
BIRD
dr inż. Mateusz Flis

Cele strategiczne projektu:
1. Badania Naukowe realizowane w ramach naukowej pracy zawodowej,
2. Innowacje Wdrożeniowe mające mieć miejsce po zaadaptowaniu wyników badań do wymagań rynku,
3. Rozwój naukowo-dydaktyczny autora niniejszej witryny internetowej,
4. Dydaktyka na najwyższym poziomie prowadzona przez dra inż. Mateusza Flisa.

Otwarcie wersji roboczej strony dra inż. Mateusza Flisa

flis korepetycje ogrzewanie rozjazdów

Dr inż. Mateusz Flis
Prowadzi działalność dydaktyczno-naukową w ramach projektu EDDIF
(akronim: Eksperckie Doradztwo Dydaktyczno-Innowacyjne Flis).

EDDIF Korepetycje i Ekspertyzy Naukowe
świadczy usługi, przede wszystkim, z zakresu:
a) działalność dydaktyczna EDDIF Korepetycje,
b) działalność badawcza EDDIF Innowacje.

Ostatecznie, terminy powiązane z działalnością: Elektrotechnika, Fizyka, Matematyka, Ogrzewanie rozjazdów kolejowych EOR, Pole elektromagnetyczne, Pole termiczne, Pole przepływowe.