Podziękowania

Dziękuję Rodzinie za zrozumienie mej nieobecności na rzecz rozwoju naukowo-badawczego powiązanego z pracą zawodową.