Dydaktyka (def.) wg Prekursorów Polskiej Edukacji

Dydaktyka to jedna z gałęzi nauk pedagogicznych. Zajmuje się procesami nauczania i uczenia się. Jest nauką o systemie poprawnie uzasadnionych twierdzeń i hipotez dotyczących procesu, zależności i prawidłowości nauczania, a uczenia się oraz sposobów kształtowania tego procesu przez człowieka [1].

[1] Okoń W., (1984), Słownik pedagogiczny, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, s. 60.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *