Działalność dydaktyczna

Dr inż. Mateusz Flis w swojej praktyce dydaktycznej rozmawia z Uczniem i stymuluje go do samodzielnego myślenia nad rozpatrywanym zagadnieniem.
Zaleca Klientom, aby rozważyli możliwość prowadzenia zajęć w blokach dwugodzinnych, w których wyodrębniony jest czas na:

  1. retrospekcję wiadomości z poprzedniego spotkania,
  2. wprowadzenie w nową tematykę i koncentrację na zrozumieniu rozwiązywania problemów zadaniowych, gdzie kładę nacisk na jak najwyższy stopień indywidualnej pracy Ucznia,
  3. omówienie części zadaniowej pracy domowej i przedstawienie materiału do samodzielnego zapoznania się przed kolejnym spotkaniem.

Dr inż. M. Flis pracuje metodologicznie, w sposób ustrukturyzowany i zhierarchizowany.
Wskazuje Uczniowi ewentualne braki posiadanych umiejętności i nakierowuje na możliwe drogi ich uzupełnienia w ramach pracy z korepetytorem i w zakresie pracy własnej.
Zakres tematyczny dostosowuje do potrzeb Klienta, jednak dba o wykonywanie pracy zgodnie ze wskazaniami i zaleceniami wiodących ośrodków pedagogicznych.

Oferty korepetycji zawieranych bez pośredników

Elektrotechnika – 120 zł / 50 min
Fizyka – 100 zł / 50 min
Matematyka – 80 zł / 50 min


Oferty korepetycji na portalach edukacyjnych

Ogłoszenia BUKI

Ogłoszenia Trójmiasto
Ogłoszenia korepetycje.net

Ogłoszenia Korepetycje24

Twój ProfesorOgłoszenia OLX

Ogłoszenia e-korepetycje
Ogłoszenia korepetycje.net

Ogłoszenia Usluger

Ogłoszenia Baza Firm

Ogłoszenia Firmy.netKanał YouTube

Profil Facebook


Twój Profesor