Ten Świat jest piękny, tylko ludzie nie tacy…

Ten świat jest piękny.
Ja kocham ten świat, którego Ty nienawidzisz.
Świat z innej perspektywy, a nie chore analizy.
Ja jestem podporą,
Ty jesteś przyczyną wszystkich przyczyn, zmoro.
Ja ucałuję ziemię, bo to jest nasza matka.
Musiałeś kibicować od dawna rozpadowi tej grupy,
niemądrze.
Lecz nawet kiedy brat oddali się od brata,
sytuacja taka rąk nie wiąże.
Taka grupa trzyma się przez lata,
dziś też, ma się całkiem dobrze.
Walczysz o godność, a nad głową godło,
przyjrzałem się poglądom, jesteś elastyczny.
Twoje ideały sypią się jak stare próchno,
wszystkie twoje słowa wicher czasu zdmuchnął.
Wielu ludzi było mądrych jak sowa,
już Cię nie ma, inny do worka się schował,
tamten nie dochował tajemnicy,
to nie pusta prawda i znikłe pozory,
chcesz, to bądź kotem,
uważaj jednak,
bo milczenie jest złotem.

Tekst zapożyczony

Uroczyste wręczenie dyplomu doktorskiego – Święto Politechniki Gdańskiej (2019-03-27)

flis doktor inżynier pg
Fotorelacja z uroczystego wręczenia dyplomu doktorskiego Panu drowi inż. Mateuszowi Flisowi. Dr inż. Mateusz Flis otrzymał dyplom z rąk Jego Magnificencji Rektora Politechniki Gdańskiej prof. dra hab. inż. Jacka Namieśnika, prof. zw. PG podczas Święta Politechniki Gdańskiej dnia 27.03.2019 r.

[1] Fotografie pochodzą ze strony http://pg.edu.pl/fotogaleria/20190327-promocje

BIRDy – rozszerzenie działalności!

BIRDy Dydaktyka rozszerza podstawową działalność BIRD dr inż. Mateusz Flis.

BIRDy w tłumaczeniu na język polski oznacza ‚ptaszek, ptaszyna, ptasiek‚. Występujące w powyższej nazwie ‚y’ zostało zapożyczone z języka angielskiego – pochodzi od słowa young, czyli ‚młody‚.

BIRDy skierowane jest do uczniów do 16 roku życia. Zakres działalności BIRDy obejmuje tematykę: matematyka i chemia.

Dydaktyka

Dydaktyka to jedna z gałęzi nauk pedagogicznych. Zajmuje się procesami nauczania i uczenia się. Jest nauką o systemie poprawnie uzasadnionych twierdzeń i hipotez dotyczących procesu, zależności i prawidłowości nauczania, a uczenia się oraz sposobów kształtowania tego procesu przez człowieka [1].

[1] Okoń W., (1984), Słownik pedagogiczny, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, s. 60.

BIRD – aktualny akronim przedsięwzięcia

BIRD (ang. ptak) – akronim odpowiada celom i działalności projektu dra inż. Mateusza Flisa:
BBadania, IInnowacje, RRozwój, DDydaktyka.

Mierz wysoko i lataj wysoko!

Dotychczasowa nazwa projektu (EDDIF) ulega zniesieniu na rzecz nazwy własnej BIRD.

Pełna nazwa przedsięwzięcia otrzymuje postać:
BIRD
dr inż. Mateusz Flis

Cele strategiczne projektu:
1. Badania Naukowe realizowane w ramach naukowej pracy zawodowej,
2. Innowacje Wdrożeniowe mające mieć miejsce po zaadaptowaniu wyników badań do wymagań rynku,
3. Rozwój naukowo-dydaktyczny autora niniejszej witryny internetowej,
4. Dydaktyka na najwyższym poziomie prowadzona przez dra inż. Mateusza Flisa.

Otwarcie wersji roboczej strony dra inż. Mateusza Flisa

Dr inż. Mateusz Flis
Prowadzi działalność dydaktyczno-naukową w ramach projektu EDDIF
(akronim: Eksperckie Doradztwo Dydaktyczno-Innowacyjne Flis).

EDDIF Dydaktyka i Ekspertyzy Naukowe
świadczy działalność, przede wszystkim, z zakresu:
a) działalność dydaktyczna EDDIF Dydaktyka,
b) działalność badawcza EDDIF Innowacje.

Ostatecznie, terminy powiązane z działalnością: Elektrotechnika, Fizyka, Matematyka, Ogrzewanie rozjazdów kolejowych EOR, Pole elektromagnetyczne, Pole termiczne, Pole przepływowe.