Podziękowania

DR INŻ. MATEUSZ FLIS | PODZIĘKOWANIA

Tytułem wstępu
Na przestrzeni lat wielokrotnie okazywano mi dobro i wyciągano do mnie pomocną dłoń. Dziś ośmielam się skierować do napotkanych „aniołów stróżów” kilka słów wdzięczności.
Choć okruch odwzajemnienia.

Mając serdeczne uczucia: szacunku i pokory pragnę trwać w podziękowaniu – nieustannie. Względem wyjątkowych ludzi, którzy stanęli na drodze mego życia osobistego, zawodowego, a również w przeplocie tych obu sfer życia.
Chyląc czoło – dziękuję.
Chyląc powtórnie, kierując wzrok ku ziemi – przepraszam za błędy i krzywdy.

Mało – pomyślą małostkowi, wiele – będą przekonani przedstawiciele elity.

Dziękuję Rodzinie
Rodzinę: żonę, rodziców, wujostwo, kuzynostwo skazałem na trud ponadprzeciętny. Wytrwale walczyli o to, żeby pokonać przeciwności, a było ich wiele.
Wyrażam wdzięczność za zrozumienie mej nieobecności wynikającej z wieloletniej pracy na rzecz rozwoju naukowo-badawczego, który łączyłem z pracą zawodową w kilku zakładach przemysłowych, równolegle.

Rodzina, w szczególności oddana żona i rodzice: M. i Z.
Życie okazałoby się niewiarygodną przepaścią, gdyby nie postać ukochanej i wszech-uczynnej cioci U., która niezliczonym zasobem wsparcia zamieszkała w mym sercu w miejscu przeznaczonym dla „drugiej” mamy. Niesamowita postać męża wymienionej cioci, wujka G. Postać tkwiąca w mym jestestwie w roli „drugiego” taty.
Kuzynostwo w liczbie jeden: kuzynka K.
Potężni w swej szlachetności i nieprzejednanej wielkości przyjaciele: M. i K.

Ludzie Ci, których jest wokół mnie tak wielu, trwali przy mnie w najtrudniejszych momentach życia, podawali dłoń w opresji, pomagali naprawiać błędy, nigdy nie zawiedli, nadal nie zawodzą i głęboko wierzę – nie zawiodą.

Dziękuję najbliższym współpracownikom
Koledzy, z którymi od 2018 r. mam szczęście i przywilej, ażeby wspólnie zmagać się z trudami codzienności.
Każda z tych osób kształtuje we mnie rys osobowości – trwały i głęboki. Ludzie, z którymi praca jest honorem tak ogromnym, że trud wyrażenia go słowem, wybiega w swej istocie ponad graniczne wartości przymiotu pisarskiego.
Stanowią więcej, aniżeli budzący grozę kanion czy wzbudzający respekt monumentalny pień kilkusetletniego dębu pamiętającego historię kilkudziesięciu minionych pokoleń ludzkich.
Bycie jednym z Was jest nagrodą. Wzbudza niewyobrażalną do objęcia rozumem dumę, honor i buduje poczucie wartości, które przekonuje do wiary w niezbywalną godność człowieka. Ci ludzie budzą nadzieję, że nastąpią czasy, w których najwyższą wartością będzie człowiek, istota ludzka, jej dobro:

1) obecnie – 2016
Energa-Operator SA /o Gdańsk
Regionalna Dyspozycja Mocy w Gdańsku

Biuro RDM, w szczególności zespół budujący Wydział Ruchu RDM i Wydział Planowania RDM, w sposób niepojęty emanujący chęcią niesienia wsparcia i dobra, wymieniając wyłącznie garstkę, jednocześnie pamiętając o wszystkich: Jarek, Krzysztof, Krzysiek, Andrzej, Wiesiu, Ariel, Piotr, Mieciu, Michał, Zdzisław, Wojciech, Kazimierz, Julian, Zbigniew, Jacek, H. G., R. Z., J. G.

2) obecnie – 2019
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Wydział Mechaniczno-Elektryczny

Katedra Elektrotechniki Okrętowej, gdzie niemożliwym byłoby wskazać kogokolwiek niegodnego miana osoby honorowej, wysoce szlachetnej, dobrej, uczynnej. Żal nad mą zawodną pamięcią pozwalającej przywołać zaledwie kilku spośród wszystkich nieocenionych, najbliższych sercu: kmdra G., Mariusza, kmdra ppor. A., kmdra ppor. A., mgra M., kpt. mar. P., mgra S.

3) obecnie – 2019
IPBD dr inż. Mateusz Flis

Centrum edukacyjne, w którym to miejscu tworzone są podwaliny dla przyszłej klasy inteligenckiej, wyspecjalizowanej kadry inżynierskiej, specjalistów ds. technicznych, przedsiębiorców zakładów produkcyjnych i usługowych.

Dziękuję wybranym współpracownikom
z lat zatrudnienia 2017 – 2006

1) 2016 – 2015
SolidExpert Sp. z o.o.

Wśród nich zespół techniczny i handlowy tworzący oddział Gdańsk i niewątpliwie dwóch ludzi ogromnego serca i wyrozumiałości: Prezes Andrzej B. oraz Dyrektor Adam B.

2) 2013 – 2012
NordaMar Sp. z o.o.

zasłużony dział techniczny

3) 2012 – 2012
Lotos Serwis Sp. z o.o.

wydział automatyki i wydział elektroenergetyki
bogate swymi pracownikami technicznymi

4) 2011 – 2011
Energa / Rejon dystrybucji / Sp. z o.o.

Pracownicy kartuskiego Pogotowia Energetycznego
Godni najwyższych odznaczeń, szacunku i uznania

5) 2010 – 2010
Elwoz Sp. z o.o.

dział projektowy, człowiek dobrego serca i wysokiej inteligencji, jeden, Leszek L.

6) 2009
kąpielisko miejskie w miejscowości Sulęczyno

sumiennie wykonujący wydane mu zadania Młodszy Ratownik WOPR

7) 2008 – 2006
inne, zlokalizowane na terenie Kaszub, kąpieliska śródlądowe

Pobierana z rąk zasłużonego instr. WOPR Bronisława P. ciężka, wyczerpująca, wolna od błędów nauka ze skutkiem zdobycia uprawnień i szlifów w obszarze ratowania życia ludzkiego, co pod kierownictwem czujnego oka doświadczonych ratowników WOPR podlegało pogłębieniu


Wyjątkowi ludzie
Ta wyjątkowa grupa ludzi nieprzerwanie wyzwala we mnie ogromne pokłady ufności w ludzkie serce. Garstka, ale przekraczająca swą osobowością tysiące znajomych, ludzi niejako znanych, lecz często niepewnych, nietrwałych, a nawet zapomnianych.

Stojąc niezachwianie, z wysoko podniesionym czołem, opierając się na twardym kręgosłupie, wyprostowany, a zarazem pełen lęku, obaw i niepewności jutra, głośno i donośnie oddaję im honory słowami:

wszelkie dotychczasowe osiągnięcia i sukcesy zawdzięczam człowiekowi,
Wam„.


Płynące ze wszelkich obszarów źródeł człowieczeństwa nieustannie kierowane ku mnie wsparcie, pomoc, rada i dzielenie się prywatnym doświadczeniem życia stanowią przepustkę umożliwiają mi, na drodze ciężkiej pracy procesu ciągłego doskonalenia, rozwijać i budować kondygnacje bycia lepszym człowiekiem. Nie tylko w zakresie już posiadanych oraz nabywania dotąd nieznanych umiejętności, kompetencji, wiedzy, ale przede wszystkim mądrości i głębi wejrzenia w moc potęgi serca.

Mimo niezliczonych upadków, następujących po sobie sekwencji potknięć, czynienia nieracjonalnych i niszczących kroków, czy błędnych decyzji.

Podziękowania w krajowej tradycji kulturowej

W dobrym tonie jest respektować zasady tradycje krajowe.
Wyrażając podziękowania, słownie lub pisemnie, wskazane jest, aby poczynić starania o to, aby nie pomijać jednostki organizacji państwowej działającej na podstawie przepisów ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, w której ukończono jeden z etapów edukacji.
Mając na względzie powyższe odnoszę podziękowania względem uczelni, którą ukończyłem.
Dziękuję za możliwość rozpoczęcia nauki, realizacji procesu dydaktycznego i jego finalizacji w danej jednostce państwowej.

2 odpowiedzi do “Podziękowania”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *