Przykłady prób dokonania oszustwa

Przypominam, że nie podejmuję się rozwiązywania zadań zaliczeniowych za studentów.
dr inż. Mateusz Flis
IPBD dr inż. Mateusz Flis
https://www.drflis.pl

Zamieszczam przykłady negatywnej postawy kilkorga studentów:

Rys. 1. Próba nieuczciwego wyłudzenia informacji przez użytkownika o zarejestrowanym numerze 530423555
Rys. 2. Próba nieuczciwego wyłudzenia informacji przez użytkownika o zarejestrowanym loginie krzysiek
Rys. 3. Próba nieuczciwego wyłudzenia informacji przez użytkownika o zarejestrowanym numerze 503366602
Rys. 4. Próba nieuczciwego wyłudzenia informacji przez użytkownika o zarejestrowanym numerze 513013088
Rys. 5. Próba nieuczciwego wyłudzenia informacji przez użytkownika o zarejestrowanym numerze 793160198

dr inż. Mateusz Flis

IPBD dr inż. Mateusz Flis
IPBD Indywidualna Praktyka Badawczo-Dydaktyczna


https://www.drflis.pl
drinz.mf@gmail.com
792991429

Rozwiązywanie tematów zaliczeniowych

Rozwiązywanie tematów zaliczeniowych

Informuję, że nie zajmuję się rozwiązywaniem tematów zaliczeniowych pod jakąkolwiek formą, w tym: kolokwiów, zaliczeń pisemnych, egzaminów, prac zaliczeniowych.

Potencjalnych zainteresowanych proszę o zaprzestanie korespondencji e-mail / SMS / kontaktów telefonicznych, które budzą zastrzeżenia w sferze konfliktu interesów.
W przypadku natarczywych prób natury korupcyjnej historia korespondencji ze studentem zostanie przekazana do władz uczelni.


Mateusz Flis

IPBD dr inż. Mateusz Flis
Indywidualna Praktyka Badawczo-Dydaktyczna

drinz.mf@gmail.com
www.drflis.pl
792991429

Rys. 1. Przykład nieuczciwego zachowania studentki jednej z krajowych uczelni
Rys. 2. Przykład oszustwa „w białych rękawiczkach”
Rys. 3. Pułapka nauczania zdalnego sprzyjająca zatraceniu odpowiedzialności cywilnej studenta
Rys. 4.
Rys. 5.
Rys. 6.
Rys. 7.
Rys. 8.
Rys. 9.
Rys. 10.
Rys. 11.
Rys. 12.
Rys. 13.

Reaktywacja działalności IPBD dr inż. M. Flis

IPBD dr inż. Mateusz Flis
W poczuciu ogromnej radości informujemy, że z dniem 17.02.2020 r. (poniedziałek) działalność dra inż. Mateusza Flisa zostaje przywrócona do regularnego rytmu funkcjonowania.

Czynniki zdrowotne mające wpływ na zawieszenie, pod koniec ubiegłego roku, BIRD dr inż. Mateusz Flis opanowano w stopniu wystarczającym, aby możliwe było kontynuowanie działalności.

Symboliczne odkreślenie minionej części roku naznaczonej chorobowo znalazło oddźwięk w postaci zmiany dotychczasowej nazwy działalności.

Z dniem 17.02.2020 r. działalność nierejestrowa dra Flisa przyjmuje nazwę
IPBD dr inż. Mateusz Flis, gdzie rozwinięciem akronimu jest Indywidualna Praktyka Badawczo-Dydaktyczna.

Dydaktyka (def.) wg Prekursorów Polskiej Edukacji

Dydaktyka to jedna z gałęzi nauk pedagogicznych. Zajmuje się procesami nauczania i uczenia się. Jest nauką o systemie poprawnie uzasadnionych twierdzeń i hipotez dotyczących procesu, zależności i prawidłowości nauczania, a uczenia się oraz sposobów kształtowania tego procesu przez człowieka [1].

[1] Okoń W., (1984), Słownik pedagogiczny, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, s. 60.